Tagalog - Mga Pandiwa

root actor focus object focus
Comp Inc Cont Comp Inc Cont

umabot umaabot aabot inabot inaabot aabutin

nag-ahit nag-aahit mag-aahit

umalis umaalis aalis

nag-aral nag-aaral mag-aaral

nagbantay nagbabantay magbabantay binantayan binabantayan babantayan

binasahan binabasahan babasahan

nagbasa o bumasa nagbabasa o bumabasa magbabasa o babasa binasa binabasa babasahin

nagbasketbol nagbabasketbol magbabasketbol

nagbigay nagbibigay magbibigay ibinigay o binigay ibinibigay o binibigay ibibigay

bumili bumibili bibili binili binibili bibilhin

nagbukas nagbubukas magbubukas binuksan o ibinukas binubuksan o ibinubukas bubuksan o ibubukas

nagdagdag nagdaragdag magdaragdag dinagdagan dinaragdagan dadagdagan

nagdala nagdadala magdadala dinala dinadala dadalhin

nagdasal nagdadasal (nagdarasal) magdadasal (magdarasal) dinasal dinadasal (dinarasal) idadasal (idarasal)
dumating dumarating darating dinatnan dinaratnan daratnan

nagalit nagagalit magagalit ikinagalit ikinakagalit ikikagalit

nanggalit nanggagalit manggagalit ginalit ginagalit gagalitin

pinagalitan pinapagalitan papagalitan

gumamit gumagamit gagamit ginamit ginagamit gagamitin

gumawa gumagawa gagawa ginawa ginagawa gagawin

gumising gumigising gigising

nagutom nagugutom magugutom

naghagis naghahagis maghahagis inihagis o ihinagis inihahagis o ihinahagis ihahagis

humalik humahalik hahalik hinalikan hinahalikan hahalikan

humanap humahanap hahanap hinanap hinahanap hahanapin

naghilamos naghihilamos maghihilamos

humingi o nanghingi humihingi o nanghihingi hihingi o manghihingi hiningi o hiningan hinihingi o hinihingan hihingin o hihingan

naghintay naghihintay maghihintay hinintay hinihintay hihintayin

humiram humihiram hihiram hiniram hinihiram hihiramin

naghiwa naghihiwa maghihiwa hiniwa hinihiwa hihiwain

naghugas naghuhugas maghuhugas hinugasan hinuhugasan huhugasan

umibig umiibig iibig inibig iniibig iibigin

na-inis na-iinis ma-iinis

uminom umiinom iinom ininom iniinom iinumin

naintindihan naiintindihan maiintindihan

nagsauli nagsasauli magsasauli isinauli insinasauli isasauli

nangailangan nangangailangan mangangailangen kinailangan kinakailangan kinkailanganin

kumain kumakain kakain kinain kinakain kakainin

kumanta kumakanta kakanta

nagpakasal nagpapakasal magpapakasal kinasal kinakasal ikakasal

nakinig nakikinig makikinig pinakinggan pinapakinggan papakinggan

nagkita nagkikita magkikita nakipagkita nakikipagkita makikipagkita

kumuha kumukuha kukuha kinuha kinukuha kukunin

naglaba naglalaba maglalaba nilabhan o linabhan nilalabhan o linalabhan lalabhan

lumabas lumalabas lalabas

naglaga naglalaga maglalaga nilaga o inilaga nilalaga ilalaga

naglagay naglalagay maglalagay inilagay o ilinagay o nilagay inilalagay o ilinalagay o nilalagay ilalagay

lumangoy lumalangoy lalangoy

naglaro naglalaro maglalaro nilaro o linaro nilalaro o linalaro lalaruin

naligo naliligo maliligo

luminis lumilinis lilinis nilinis o lininis nililinis o linilinis lilinisin

naglinis naglilinis maglilinis nilinis nililinis lilinisin

nalungkot nalulungkot malulungkot ikinalungkot ikinalulungkot ikilulungkot

nagluto nagluluto magluluto niluto niluluto lulutuin

ngumiti ngumingiti ngingiti nginitian nginingitian ngingitian

nanood nanonood manonood pinanood pinapanood papanoorin

pinanood pinapanood papanoorin

nagpadala nagpapadala magpapadala

napagod napapagod mapapagod

nangako nangangako mangangako ipinangako ipinapangako ipapangako

nagpunas nagpupunas magpupunas pinunasan pinupunasan pupunasan

pumunta pumupunta pupuntahan pinuntahan pinupuntahan pupuntahan

nagsabi nagsasabi magsasabi sinabi sinasabi sasabihin

sumagot sumasagot sasagot sinagot sinasagot sasagutin

sumama sumasama sasama sinamahan sinasamahan sasamahan

nagsara nagsasara magsasara sinarhan o sinara sinasarhan o sinasara sasarhan o isasara

sumayaw (nagsayaw) sumasayaw (nagsasayaw) sasayaw (magsasayaw) sinayaw (isayaw) sinasayaw (isinasayaw) sasayawin (isasayaw)

nagsiplyo (nag-brush) nagsisipilyo (nagba-brush) magsisipilyo (magba-brush) sinipilyo (binrush) sinisipilyo (binabrush) sisipilyuhin (babrushin)

nagsugal nagsusugal magsusugal sinugal sinusugal isusugal

nagsuklay (nag-brush) nagsusuklay (nagba-brush) magsusuklay (magba-brush) sinuklay (binrush) sinusuklay (binabrush) susuklayin (babrushin)

sumulat sumusulat susulat sinulatan sinusulatan susulatan

nagsulat nagsusulat magsusulat sinulat sinusulat isusulat

nagsunog nagsusunog magsusunog sinunog sinusunog susunugin

tumakbo tumatakbo tatakbo

natakot natatakot matatakot tinakot tinatakot tatakutin

nagtanim nagtatanim magtatanim itinanim o tinanim itinatanim o tinatanim itatanim

nagtapon nagtatapon magtatapon itinapon o tinapon itinatapon o tinatapon itatapon

nagtapos nagtatapos magtatapos tinapos tinatapos tatapusin

tumawa tumatawa tatawa tinawanan tinatawanan tatawanan

tumawag tumatawag tatawag tinawag tinatawag tatawagin

nagtapon nagtatapon magtatapon itinapon o tinapon itinatapon o tinatapon itatapon

tumugtog tumutugtog tutugtog tinugtog tinutugtog tutugtugin

tumula tumutula tutula

natulog natutulog matutulog tinulugan tinutulugan tutulugan

tumulong tumutulong tutulong tinulungan tinutulungan tutulungan

nagturo nagtaturo magtaturo itinuro o tinuro itinuturo o tinuturo ituturo

nauhaw nauuhaw mauuhaw

nag-umpisa nag-uumpisa mag-uumpisa inumpisahan inuumpisahan uumpisahan

yumakap yumayakap yayakap niyakap niyayakap yayakapin

nangyari nangyayari mangyayariSend Comments to Greg Gordon MD,CFI cydoc@earthlink.net
Last updated: